Reforma vysokých škôl prináša zásadné zmeny v podpore výskumu, vývoja a inovácií.

13.04.2022

Projekty nad 200-tisíc eur budú hodnotiť zahraniční experti, koordináciu agendy preberá Úrad vlády SR.

Prezidentka včera podpísala reformu vysokých škôl. Zmeny, ktoré sú jej súčasťou a vychádzajú z Plánu obnovy, povedú k lepšej spolupráci medzi jednotlivými ministerstvami a podriadenými inštitúciami. Podpora výskumu, vývoja a inovácií bude prehľadnejšia, predvídateľná a zameraná na kvalitu. 

Zákon po novom jasne definuje inštitút medzinárodného hodnotiteľa. Projekty nad 200-tisíc eur budú musieť posúdiť experti z iných krajín. Opatrenie má za cieľ odstrániť akékoľvek možné pochybnosti o nestrannosti ľudí, ktorí víťazné projekty vyberajú. Opatrenie je v súlade s bežnou praxou v krajinách porovnateľnej veľkosti. Na základe nových pravidiel sa investuje do výskumu a inovácií 630 miliónov eur v nasledujúcich štyroch rokoch.  

Na Úrad vlády SR sa prenáša doteraz neexistujúca úloha strategickej a metodickej koordinácie politík výskumu, vývoja a inovácií. Zastrešovať ju bude Sekcia výskumu, vývoja a inovácií, ktorá koordinuje prípravu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Pod úrad vlády sa tiež presúva Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Otázka výskumu, vývoja a inovácií sa týmto krokom stáva „premiérskou témou“. Okrem presunu pod úrad vlády sa bude meniť aj zloženie rady, pričom po novom v nej budú zastúpení okrem kľúčových ministrov aj uznávaní vedci a manažéri v súlade s medzinárodnou praxou. Medzi nové kompetencie bude patriť schvaľovanie predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce kalendárne roky a záväznej metodiky, jednotnej pre všetky druhy financovania. Rada vlády bude tiež prerokúvať všetky dokumenty a legislatívne zámery s vplyvom na výskumné a inovačné prostredie.  

Predbežný plán financovania by mal sprehľadniť pre výskumníkov a firmy zdroje financovania zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov a aj Plánu obnovy. Jednotná metodika podpory bude oceňovať kvalitu a zosúlaďovať prihlasovacie procesy na rôzne výzvy čím ušetrí čas uchádzačom o financovanie.

Ďalšie menšie opatrenia a zlepšenia možno očakávať už v priebehu tohto roka. Schválenie reformy je dôležitým krokom k transformácii Slovenska na krajinu priaznivejšiu pre excelentný výskum a inovácie. 

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády Slovenskej Republiky
Námestie slobody 2899/1, 81370, Bratislava
Kontakt pre médiá: katarina.gazikova@vlada.gov.sk
29280