Register kontraktov

(medzi rezortmi a ich podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami)

 

Rezort Zoznam kontraktov
Úrad vlády SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MF SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MH SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MPRV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MDV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MO SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MZVaEZ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MS SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MK SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MZ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MPSVR SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MŠVVaŠ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
MŽP SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ŠÚ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
PÚ SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚGKK SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚJD SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚNMS SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
SŠHR SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚPV SR Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
ÚVO Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie
NBÚ Rozpočtové organizácie / príspevkové organizácie

 

508