Rekonštrukcia areálu a prvkov drobnej architektúry ÚZ Bystrica
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2021 do 14:00 hod.