Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ÚV SR
Dátum zverejnenia: 30.09.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 07.10.2020 do 10:00 hod.