Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v budovách ÚV SR
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2020 do 16:00 hod.