Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2021 do 10:00 hod.