RoadTrip 2022 štartuje

27.05.2022

Po trojročnej vynútenej prestávke Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov spúšťa v pondelok 30. mája 2022 zaujímavú aktivitu pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom RoadTrip 2022.

Cieľom RoadTrip 2022 je pri príležitosti Európskeho roka mládeže priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne.

Základom aktivity sú prezentácie lektorov najmä o príkladoch dobrej praxe - čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie. Počas prednášky sa študenti budú mať možnosť oboznámiť sa s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku.

Ďalšou časťou bude projekt Škola EÚ o fungovaní Európskej únie. Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bude aj vedomostná súťaž o ceny.

V pondelok 30. mája 2022 začíname v Zlatých Moravciach a Vrábloch. Počas dvoch týždňov navštívime ešte ďalších desať miest: Dubnicu nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Považskú Bystricu, Trnavu, Bratislavu, Piešťany, Nováky, Bánovce nad Bebravou, Žilinu  a Ružomberok.  Spolu 12 miest a 20 škôl. Jarný RoadTrip 2022 ukončíme 10. júna 2022 v Ružomberku. 

Tešíme sa a na jeseň pripravujeme prekvapenie

Odbor informovanosti a publicity
29345