Robert Fico: Na kultúru by sme nemali zabúdať ani v období ekonomickej krízy

16.04.2012

Predseda vlády SR Robert Fico v pripravovanom Programovom vyhlásení vlády podporí návrh na vytvorenie Rady vlády SR pre kultúru. Rada umožní ministrovi kultúry stretávať sa na pravidelnej báze s predstaviteľmi kultúry a odborne a profesionálne prerokovávať návrhy zákona. Rada bude vytvorená na Úrade vlády SR, pretože Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity by sa mal presunúť z Bratislavy na východné Slovensko.

Prvá vláda Roberta Fica podporovala výstavbu multifunkčných ihrísk v slovenských mestách a obciach. „Tentokrát by som rád ponúkol spoluprácu rezortu kultúry, uvažujeme o projekte obnovy obecných knižníc,“ uviedol predseda vlády. Každá obec by mohla požiadať Úrad vlády SR o finančný príspevok na obnovu obecnej knižnice, nielen na rekonštrukciu priestorov, ale predovšetkým na rozšírenie knižničného fondu. Uprednostňovaní by, samozrejme, boli slovenskí autori. Finančné prostriedky by mohli tiež slúžiť na zlepšenie informatizácie, aby každá obec mohla aj prostredníctvom obecnej knižnice mať pripojenie na internet. Vyčlenené finančné prostriedky by mohli ročne pokryť dvesto až tristo obcí. „Dúfam, že tento projekt sa stretne s podobným záujmom, ako to bolo pri ihriskách,“ povedal Robert Fico.

Minister kultúry Marek Maďarič načrtol možnosti získavania finančných prostriedkov pre kultúru aj z iných ako rozpočtových zdrojov. Návrhy hovoria napríklad o využívaní časti výnosov z hazardných hier na kultúrne projekty alebo o využívaní eurofondov na obnovu kultúrnych pamiatok, čo so sebou prináša aj vytváranie pracovných miest.

Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že v oblasti národnostných menšín zostane zachované status quo. Dôjsť by malo k úprave zákona o dvojitom občianstve, „aby sme nepoškodzovali občanov Slovenskej republiky, ktorí požiadali o občianstvo inej krajiny. Vo vzťahu k Maďarsku však tento zákon musí platiť ďalej, lebo zákon, na ktorý sme my reagovali, v Maďarsku stále platí,“ objasnil premiér. V pôsobnosti rezortu kultúry sú aj vzťahy štátu a cirkvi. „Uvedomujeme si úlohu, ktorú cirkvi v spoločnosti zohrávajú. Nebudeme robiť žiadne dobrodružné pokusy, chceme zachovať vyvážený stav,“ povedal predseda vlády.

Hoci sa Slovensko stále nachádza v období finančnej a ekonomickej krízy, neznamená to, že kultúra musí byť v úzadí. Na najbližšie tri roky je naplánovaná rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea. „Aj keď zbrane rinčia, múzy by nemali úplne mlčať,“ skonštatoval Robert Fico a dodal, že „keď už máme pekný zimný štadión a plánujeme postaviť národný futbalový štadión, mali by sme financovať aj galériu a múzeum“.

Brífing Roberta Fica po uvedení ministra kultúry na rezort7487