Robert Fico: Partnerská dohoda je pre Slovensko životne dôležitý dokument

24.06.2014

Európska komisia Slovensku minulý týždeň schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020. Slovensko bolo v poradí piaty členský štát Európskej únie, ktorý má tento dokument schválený. „Tento fakt je dostatočným dôkazom úspechu jednak samotných príprav na slovenskej strane aj vysokej úrovne postupov, ktoré viedli k včasnému schváleniu Partnerskej dohody,“ uviedol na tlačovej konferencii v Bratislave komisár EK pre regionálny rozvoj Johannes Hahn.

Eurokomisár ocenil vysokú mieru osobnej zaangažovanosti predsedu vlády SR Roberta Fica. „Vidíme dosť zriedkavo, že by sa premiéri angažovali do samotných príprav vyjednávania, dohodovania a tvorby Partnerskej dohody,“ poznamenal.  Ocenil tiež zapojenie sociálnych partnerov i občianskej spoločnosti do príprav dohody. „Myslím si, že Slovensko môže byť vzorom pre iné štáty EÚ,“ vyhlásil eurokomisár pre regionálny rozvoj.

Hahn 1

Predseda vlády SR Robert Fico na tlačovej konferencii informoval o prioritách Slovenska v čerpaní eurofondov v programovacom období 2014 - 2020.

Využitie eurofondov v programovacom období 2014 - 2020 v objeme 15,3 miliardy eur je zamerané na dva základné hlavné ciele, a to podporu hospodárskeho rastu a podporu zamestnanosti. „Našou prioritou je zameranie investícií na také kľúčové odvetvia rastu, akými sú oblasť výskumu a inovácií, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie či dopravná a environmentálna infraštruktúra. Dôležitým aspektom čerpania fondov v nasledujúcom období budú tiež priority prispievajúce k zvyšovaniu zamestnanosti, sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ale aj kvality vzdelávania ,“ vymenoval predseda vlády SR Robert Fico. Podpora je určená i pre malé a stredné podniky s dôrazom na zlepšenie ich inovačných kapacít, ako aj na posilnenie efektivity výkonu verejnej správy.

Eurokomisár Johannes Hahn pripomenul, že slovenská vláda bola v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ veľmi úspešná aj vo vyjednávaní objemu peňazí z eurofondov. „Celkový objem eurofondov v rámci EÚ sa znížil, no podiel pre Slovensko naopak stúpol o 13 percent v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím.“

Hahn 2

Predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny počas tlačovej konferencie s komisárom EK pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom o schválenej Partnerskej dohode na roky 2014 - 2020.

„Na základe veľkého konsenzu sa nám Partnerskou dohodou podaril vyslať jasný politický záväzok - poskytnúť Slovenskej republike v budúcom období prosperitu a rast,“ zdôraznil premiér Robert Fico. Povzbudil členov vlády, ale aj partnerov na regionálnej a miestnej úrovni, aby boli aktívni pri čerpaní eurofondov. „Aby boli zdroje z eurofondov pre našu krajinu prínosom, musí byť ich implementácia efektívne nastavená a spravovaná,“ podčiarkol Robert Fico. Oznámil, že v nasledujúcich týždňoch dôjde k nastaveniu systému využitia eurofondov v praxi. Nesmierne dôležité je podľa neho poučiť sa z chýb urobených v predchádzajúcich obdobiach. „Tieto peniaze sú pre nás nenahraditeľné. Až 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku je krytých z eurofondov,“ pripomenul.

Podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny informoval o systémoch, ktoré majú zabezpečiť efektívnejšie čerpanie eurofondov. Ide napríklad o zavedenie výkonnostnej rezervy. „Ak nejaký operačný program v určitom období nevyčerpá prostriedky, výkonnostná rezerva sa odoberie a presunie sa na iné aktivity, aby to motivovalo jednotlivé operačné programy čerpať prostriedky v tých aktivitách, ktoré majú naplánované,“ povedal Ľubomír Vážny.

Dodal tiež, že dôjde k znižovaniu administratívnej záťaže v procese implementácie eurofondov a zavedené budú napríklad aj tzv. cenové mapy. „Tie vytvoria porovnávaciu bázu a tá ukáže, či je predpokladaná cena definovaná v tejto súťaži zhruba na tej úrovni, na ktorej sú zabezpečené služby na Slovensku a ak je tá cena vyššia, bude musieť zasiahnuť ten orgán, ktorý je za to zodpovedný,“ objasnil podpredseda vlády SR pre investície.   

Partnerská dohoda na roky 2014 - 2020 bola schválená 20. júna 2014. Komisár EK pre regionálny rozvoj Johannes Hahn informoval, že jednotlivé operačné programy hodlá Európska komisia schváliť do konca októbra.


Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho a komisára EK pre regionálny rozvoj Johannesa Hahna o schválenej Partnerskej dohode na roky 2014 - 202015278