Robert Fico: Prechod na elektromobilitu je veľkou výzvou, k tejto problematike zvoláme špecifické zasadnutie vlády

25.01.2024

Na Úrade vlády SR sa dnes zišli predstavitelia štátu a zástupcovia automobilového priemyslu, aby rokovali o budúcnosti tohto odvetvia na Slovensku. Zástupcovia priemyslu predniesli svoje podnety a pripomienky a predstaviteľov vlády oboznámili s výzvami, pred ktorými sektor aktuálne stojí. Vláda je pripravená poskytnúť predstaviteľom tohto kľúčového odvetvia národného hospodárstva plnú súčinnosť.

„Na jednej strane sme všetci spokojní, že na Slovensku je obrovská koncentrácia automobilového priemyslu. Na druhej strane to však prináša riziká v podobe tlakov týkajúcich sa prechodu na elektromobilitu či konkurencie z iných regiónov sveta,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Pokiaľ si chce Slovensko udržať pozíciu lídra medzi výrobcami automobilov v pomere na obyvateľa, musí podľa jeho slov prijať opatrenia súvisiace tak s prechodom na elektromobilitu, ako aj opatrenia na zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Vzniknúť tak má dokument, ktorý bude obsahovať celý rad konkrétnych legislatívnych, inštitucionálnych aj finančných opatrení.

Predseda vlády SR Robert Fico tiež avizoval, že sa uskutoční špecifické zasadnutie vlády, počas ktorého budú prerokovávané úlohy a opatrenia nevyhnutné pri prechode z výroby klasických motorových vozidiel na elektromobilitu.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR 
30126