Robert Fico predstavil 15 bodov, ktoré zlepšia životnú úroveň obyvateľstva

30.06.2014

„Naša vláda ukázala, že vie byť dobrým hospodárom,“ vyhlásil premiér Robert Fico. Podarilo sa jej znížiť deficit verejných financií pod tri percentá HPD a dosiahla tiež, že Slovensko bolo vyradené z procedúry nadmerného deficitu. V tomto a nasledujúcom roku nám medzinárodné organizácie predpovedajú jeden z najvyšších hospodárskych rastov spomedzi krajín Európskej únie, zlepšil sa výber daní a boli prijaté opatrenia na boj proti daňovým únikom a podvodom. Badať sa dá aj postupný pokles nezamestnanosti. Navyše, Slovensku sa podarilo vyrokovať z eurofondov o 13 % finančných prostriedkov viac, ako malo v minulom programovacom období. Tieto pozitívne ukazovatele však podľa Robert Fica verejnosť nevníma, kým sa nepretavia do zlepšenia životnej úrovne. Preto po rokoch úspor a „uťahovania opaskov“ súvisiacich so svetovou hospodárskou krízou, predstavil premiér Robert Fico balíček pozitívnych opatrení.
 
Od roku 2015 dôjde percentuálne k historicky najvyššiemu zvýšeniu minimálnej mzdy. Pre ľudí s najnižším príjmom to bude podľa Roberta Fica prakticky znamenať trinásty plat.
 
Zamestnanci so strednými a nízkymi príjmami budú platiť nižšie odvody. Toto opatrenie sa dotkne asi 800 000 ľudí.
 
Zavedie sa minimálny dôchodok, aby všetci, ktorí pracovali a platili sociálne odvody, mali garantovanú minimálnu čiastku, ktorá im bude v dôchodkovom veku vyplácaná. Predseda vlády tiež oznámil, že dôjde k zvýšeniu vianočného príspevku pre seniorov.
 
„Chceme, aby ľudia mali motiváciu pracovať,“ povedal Robert Fico. Pripravený je preto  dočasný súbeh mzdy a dávky v hmotnej núdzi aj po nástupe do pracovného pomeru.
 
Ďalšou pozitívnou správou je, že v nasledujúcich dvoch rokoch sumárne cena zemného plynu pre domácnosti klesne o dvojciferné číslo.
 
Od septembra 2014 budú rozšírené kapacity jaslí a materských škôlok približne o 20 000 detí. „Chceme, aby predškolské zariadenia mohla navštevovať drvivá väčšina detí,“ objasnil premiér. Od tohto termínu bude zvýšený aj príspevok asistentom učiteľov pre zdravotne postihnutých žiakov v školách. Takto sa môžu vytvoriť pracovné miesta pre nezamestnaných absolventov vysokých škôl.
 
Súčasťou pozitívneho balíčka bude zvýšenie zliav pre ľudí, ktorí dochádzajú za prácou vlakom z terajších 35 na 50 percent. Symbolicky od 17. novembra tohto roku bude zavedená bezplatná vlaková doprava pre všetkých študentov i dôchodcov.
 
Študentov sa týka aj ďalšie z opatrení - od 1. januára 2015 budú rozšírené študentské odvodové úľavy pri práci na dohodu. Pri dohodách o brigádnickej práci študenta sa zvýši mzdový limit zo 159 na 200 eur.
 
Vláda plánuje podporiť praktické odborné vzdelávanie. Od 1. januára 2016 tak budú môcť zamestnávatelia získať daňové zvýhodnenie v prípade, ak poskytnú prax žiakom odborných škôl.
 
Už tento rok chce vláda podporiť aj technologické start-upy. Na podporu výskumu a vývoja budú zavedené daňové úľavy a novinkou bude možnosť uhradiť DPH až po prijatí platby za faktúru.
 
Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že náklady súvisiace s opatreniami v balíčku majú hodnotu približne štvrť miliardy eur. „Trúfame si naň, lebo máme nielen dobrú konsolidáciu, ale zvládli sme aj boj s daňovými únikmi, máme vyšší príjem daní,“ ozrejmil premiér.
 
Opatrenia sú záväzné pre vládu aj parlament. Ich technické a legislatívne riešenie bude vláda konzultovať so sociálnymi partnermi.

15360