Robert Fico: Schránkové firmy sa viac nebudú môcť zúčastniť na verejnom obstarávaní

20.11.2014

Účasť rôznych schránkových firiem na verejných súťažiach doteraz nebola legislatívne riešená, to sa oddnes zmení. „Vo vláde sme rozhodli, že prijímame návrh zákona, ktorý doslova a do písmena zakazuje právnickej osobe, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré osoby ho vlastnia, zúčastniť sa na verejnom obstarávaní. Ak by sa takáto firma do verejného obstarávania prihlásila, zo zákona je priamo vylúčená,“ povedal po rokovaní vlády premiér Robert Fico.

Vylúčené z verejného obstarávania budú aj tie firmy, ktorých sídlo sa síce nachádza na Slovensku, ale ich akcionári alebo spoločníci sídlia v krajinách, ktoré neinformujú o skutočných vlastníkoch firiem. Navyše, na verejnom obstarávaní sa nebudú môcť zúčastniť ani firmy, v ktorých minimálne desaťpercentný podiel vlastní verejný funkcionár.

Vláda dnes schválila aj návrh zákona, ktorým zníži zdravotné odvody pre zamestnancov s nízkymi príjmami. „Pomáha to na jednej strane zamestnávateľom a zároveň to vytvára priestor na zvyšovanie čistého príjmu ľudí, ktorí zarábajú menej, ako je štatistický priemer, “ objasnil Robert Fico. Toto opatrenie je súčasťou sociálneho balíčka na zlepšenie životnej úrovne ľudí.

Minister financií SR Peter Kažimír uviedol, že ide o najdrahšiu položku zo sociálneho balíčka. Opatrenie sa týka ľudí, ktorí zarábajú od 380 do 570 eur. „Najviac pozitívny bude tento efekt pre ľudí s minimálnou mzdou. Od januára si tak mesačne prilepšia v čistom o 32 eur a zároveň to ich zamestnávateľa nebude stáť nič navyše,“ ozrejmil minister financií.

Zvýši sa životná úroveň týchto ľudí a podľa Petra Kažimíra tak dôjde k stimulácii domáceho dopytu, čo pomôže slovenskej ekonomike. Opatrenie pomôže aj zamestnávateľom. Peniaze, ktoré takto usporia, môžu využiť napríklad na investovane do nových technológií alebo budú môcť zamestnať viac ľudí.

134. rokovanie vlády, tlačová konferencia16532