Robert Fico: Voda je strategická surovina, jej vývoz zo Slovenska chceme zakázať v ústave

08.07.2014

Voda je pre Slovensko najvýznamnejšia surovina, a preto jej treba venovať primeranú pozornosť. Novelizácia zákona o vodách, o ktorej sa v súčasnosti vedú rozsiahle diskusie, je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica jeden z najdôležitejších legislatívnych počinov rezortu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii bude totiž voda označená ako strategická surovina. Novelizácia zároveň rieši otázku závlahových vôd, väčšiu ochranu pásiem s pitnou vodou, čím de facto rieši aj otázku ropovodu cez Žitný ostrov.
 
TB voda 2
Predseda vlády SR Robert Fico a minister životného prostredia SR Peter Žiga oznamujú zámer ústavne chrániť vodu.
Keďže existujú rôzne polemiky o tom, či sú úmysly vlády súvisiace s ochranou vody čestné a transparentné, rozhodol sa predseda vlády SR Robert Fico pritvrdiť. „Aby akékoľvek pochybnosti ohľadne zámerov tohto štátu a tejto vlády v súvislosti s minerálnou vodou, pitnou vodou, geotermálnou  vodou zanikli a boli vymazané, tak som po dohode s ministrom životného prostredia dal pripraviť práve na pôde ministerstva životného prostredia návrh ústavného zákona,“ vyhlásil. Konkrétne pôjde o novelizáciu článku 4 Ústavy SR, ktorý hovorí o prírodnom bohatstve na Slovensku.

„Chceme tento článok doplniť o ustanovenie, podľa ktorého nebude možné z územia SR vyvážať ani pitnú vodu, nebude možné vyvážať z územia SR ani geotermálnu vodu a nebude možné vyvážať ani vodu minerálnu,“ objasnil premiér Robert Fico a spresnil, že ide o zákaz vývozu vody cez potrubie alebo cez cisterny.
 
TB voda 1
Predseda vlády SR Robert Fico vyzval opozíciu, aby podporila návrh novely Ústavy SR, ktorá zakáže vývoz vody z územia SR.
Novelizácia počíta aj výnimkami, o ktorých bude musieť rozhodnúť vláda. Jednou z nich bude vývoz vody v prípade neočakávaných extrémnych situácií, čiže pôjde o humanitárnu pomoc. Ďalšia výnimka sa bude týkať vývozu slovenských balených stolových vôd vo fľašiach.

„Vyzývam slovenskú opozíciu, aby tento ústavný zákon podporila,“ zdôraznil premiér SR.

Predseda vlády SR Robert Fico avizoval, že návrh novely Ústavy SR bude do Národnej rady SR predložený ihneď, ako bude v prvom čítaní schválený návrh novely zákona o ochrane vody. Ak by poslanci ústavný zákon neschválili, Robert Fico oznámil, že budú sprísnené ustanovenia v samotnej novele zákona o vodách.
 
TB voda 3
Predseda vlády SR Robert Fico a minister životného prostredia SR Peter Žiga oznamujú zámer ústavne chrániť vodu.
„Zakazujeme definitívne vývoz pitnej, geotermálnej a minerálnej vody z územia Slovenska. Toto tu ešte nikdy nebolo,“ podčiarkol Robert Fico. „To len potvrdzuje, že voda je pre nás strategická surovina a chceme s ňou nakladať tak, aby sa Slovenská republika nemusela obávať, že by o ňu prišla alebo by s ňou niekto špekuloval,“ dodal.

„Od začiatku legislatívneho procesu nám nešlo o nič iné, len chrániť vodu pre obyvateľov Slovenska a pre naše ďalšie generácie,“ povedal minister životného prostredia SR Peter Žiga. To, že sa zákaz vývozu vody dostane do Ústavy SR, podľa jeho slov znamená, že sa vode dostane takej cti, aká jej patrí.

Tlačová konferencia Roberta Fica a Petra Žigu o ochrane vody15417