> Domov > Vláda Slovenskej republiky > Členovia vlády

Samuel Vlčan


minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR