Sanácia havarijného stavu hospodárskej časti Hotela Bôrik
Dátum zverejnenia: 07.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2020 do 16:00 hod.