Sekcia bezpečnosti štátu

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:pplk. Mgr. Ing. Pavel Franko
E-mail:pavel.franko@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925772
Fax: