Sekcia bezpečnosti štátu

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Mgr. Andrea Pobocik, PhD.
E-mail:andrea.pobocik@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925 615
Fax: