Sekcia ekonomiky

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Peter Orolín
E-mail:peter.orolin@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925185, 02/ 20925222
Fax: