Sekcia európskych programov

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:PaedDr. Ingrid Zubková
E-mail: ingrid.zubkova@vlada.gov.sk; sep@vlada.gov.sk
Telefóny:02/20925346
Fax: