Sekcia informačných technológií

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Bc. Ján Bučkuliak
E-mail:jan.buckuliak@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925251
Fax: