Sekcia kontroly

Agresa:Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Meno:JUDr. Martin Vojtašovič
E-mail:sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925544
Fax: