Sekcia kontroly

Adresa:Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Meno:Ing. Jozef Ulrich
E-mail:sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925544
Fax: