Sekcia správy majetku, služieb a investícií

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Peter Antalík
E-mail:peter.antalik@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925679
Fax: