Simona Zacharová

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Email: splnomocnenec_ros@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?ros
Tel.: 02/509 44 990