Slovenská republika potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami

26.11.2021

"Posledné desaťročia sa vyznačujú postupným presunom geopolitického a ekonomického ťažiska svetovej politiky do indicko–pacifického regiónu. Slovenská republika spoločne s Európskou úniou potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami, a preto vítam nedávno prijatú Stratégiu Európskej únie pre spoluprácu v indicko-tichomorskom regióne“ povedal predseda vlády SR Eduard Heger počas videosamitu už 13. ročníka stretnutia Ázia – Európa (ASEM13).

Počas pandémie preukázali štáty Európy a Ázie veľkú mieru solidarity a toto partnerstvo bolo kľúčové pre zvládnutie pandémie. „Ázijské krajiny nám veľmi pomohli počas druhej vlny, keď nám dodali testy, ktoré nám v boji s pandémiou pomohli. Slovensko tiež darovalo 2 milióny dávok vakcín, ktoré dostali aj niektoré krajiny ASEMU,“ povedal premiér.

Európska únia je v regióne Ázie jedným z hlavných investorov a taktiež najväčším obchodným partnerom v rámci rozvojovej spolupráce. Vzťahy medzi Áziou a Európou tvoria jadro globálneho obchodu a investícií, je to viac ako 70 % svetového obchodu s tovarom a službami a viac ako 60 % tokov priamych zahraničných investícií. „Európa a Ázia majú potenciál tvoriť základ postcovidového ekonomického rozvoja, ktorý by mal byť založený na princípoch rovnosti a vzájomného rešpektu,“ uviedol premiér Heger. Zároveň zdôraznil potrebu posilniť prepojenie medzi našimi regiónmi a náš záujem o rozvoj železničnej prepravy, ktorej hlavnou výhodou je jej minimálny dopad na planétu.

Pandémia prerušila dodávateľské reťazce do Európy, riešením je preto diverzifikácia obchodných vzťahov s dôležitými partnermi v regióne. „Z pohľadu Slovenska je kľúčová najmä diverzifikácia dodávok polovodičov ako kľúčových komponentov pre automobilový priemysel, ale aj iných strategických tovarov, ako napríklad liekov či iného zdravotníckeho materiálu,“ uviedol predseda vlády a upriamil tak pozornosť potenciálnych investorov z Ázie.

Slovensko chce prispieť k realizácii cieľov spoločnej politiky EÚ voči štátom Ázie založenej na princípoch ochrany medzinárodného systému, ktorý stojí na medzinárodnom práve aj ochrane ľudských práv. „Osobitným príspevkom Slovenska k realizácii týchto princípov môže byť zdieľanie našich skúsenosti s reformami pre posilnenie právneho štátu, transparentnosti a protikorupčných opatrení,“ povedal premiér Heger.

Videosamit sa uskutočnil pri príležitosti 25. výročia ASEM a zúčastnili sa na ňom lídri európskych a ázijských členských krajín. Pôvodne sa stretnutie malo uskutočniť v hlavnom meste Kambodže Phnom Penh, ale z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sa uskutočnilo online. Od vzniku ASEMu v roku 1996 sa uskutočnilo už 12 samitov a posledný bol v Bruseli v októbri 2018.

ASEM združuje 53 partnerov a predstavuje platformu pre posilnenie politického dialógu medzi Európou a Áziou. Na európskej strane tvorí ASEM  27 členských štátov EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Na ázijskej je to 10 členov ASEAN (Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam) a Sekretariát ASEAN, Austráliu, Bangladéš, Čínu, Indiu, Japonsko, Kórejskú republiku, Mongolsko, Nový Zéland, Pakistan, Rusko a Kazachstan.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR


28989