Slovensko obdržalo prvú platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR

29.07.2022

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR dnes prijala prvú platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorú si požiadala v apríli tohto roka na základe splnenia prvých 14 míľnikov. Po odpočítaní alikvótnej časti preddavku tak dnes Slovensko obdržalo takmer 399 milióna (398 700 990) eur.

Viac na: www.planobnovy.sk/aktuality/slovensko-dnes-obdrzalo-prvu-platbu-z-planu-obnovy


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29418