Slovensko si žiada o 458 miliónov eur z plánu obnovy

29.04.2022

Bratislava 29. apríla 2022 – Slovensko si dnes podáva prvú žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy v celkovej hodnote 458 miliónov eur za splnenie  prvých 14 míľnikov, ku ktorým sme sa zaviazali. O financie žiadame presne rok od momentu, kedy sme plán oficiálne zaslali na posúdenie do Bruselu.

„Mnohí boli voči tomuto plánu skeptickí, neverili mu a považovali ho za nesplniteľný. My dnes plníme sľuby a prinášame výsledky. Po dlhých rokoch nečinnosti robíme zásadné systémové zmeny vo vzdelávaní, v spravodlivosti, modernizujeme políciu a prinášame ďalšie opatrenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na každého občana,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Po tom, čo si Slovensko oficiálne podá žiadosť o platbu, má Európska komisia dva mesiace na posúdenie, či boli uspokojivo splnené všetky míľniky a ciele v danej skupine. Európska komisia zároveň postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku. V budúcich žiadostiach o platbu bude Komisia posudzovať aj fakt, či sa už splnené opatrenia nezvrátili.

„Plán obnovy je výnimočný v tom, že ho tvoria reformy a investície. Pre systematickú a viditeľnú zmenu sú kľúčové oba tieto prvky. Aj keď je prvá žiadosť o platbu o schválených reformách, paralelne  rozbiehame aj investície. Doteraz sme spustili desať výziev vo výške takmer 60 miliónov eur a v najbližších dňoch k nim pribudnú . štyri ďalšie výzvy za vyše 100 miliónov eur,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Slovensko má pred sebou podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu. Najbližšia žiadosť nás čaká na jeseň tohto roka v celkovej hodnote 815 miliónov eur. Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes splnených deväť ako napríklad reforma siete nemocníc; reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania.

Slovensko odovzdalo Plán obnovy a odolnosti SR ako piata krajina v rámci Európskej únie. Jeho hodnotenie prišla na Slovensko predstaviť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po tom, čo ho Európska komisia pozitívne vyhodnotila a označila za ambiciózny dokument s proreformným nábojom, bol schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti. Ako tretia krajina v EÚ si Slovensko dokázalo nastaviť pravidlá a vyrokovať s Európskou komisiou všetky detaily, ako plán obnovy realizovať. Zároveň sme siedma krajina v Únii, ktorá si podáva žiadosť o platbu.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií. Spoločným cieľom všetkých opatrení je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie; efektívna verejná správa a digitalizácia. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.

Zoznam míľnikov v prvej žiadosti o platbu:
1. reforma vysokých škôl
2. transformácia SAV
3. integrácia vysokých škôl
4. internacionalizácia vysokých škôl
5. reforma súdnej mapy
6. zákony na boj proti korupcii
7. nová éra cyklodopravy
8. plán pre obnovu železničnej infraštruktúry
9. modernizácia polície
10. výdavkové limity
11. viac zelenej energie
12. plán informatizácie verejnej správy
13. systém na monitorovanie plánu obnovy
14. legislatívny rámec a tím plánu obnovy

Aktuálny stav realizácie plánu obnovy spolu s oficiálnymi názvami míľnikov nájdete na webe plánu obnovy:
https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29303