Splnomocnenec pre šport Karol Kučera navštívi na východnom Slovensku školy zapojené do programu - Tréneri v škole

13.04.2022

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera odcestuje na východné Slovensko, kde v stredu 13. apríla navštívi niektoré školy zapojené do programu Úradu vlády SR „Tréneri v škole,“  aby  s riaditeľmi, učiteľmi, deťmi a zástupcami miest a obcí diskutoval o vplyve a prínose tohto pohybového programu pre školopovinné deti. Navštívi Vranov nad Topľou, Jakubany, kde je zapojená škola s marginalizovanou skupinou a špeciálnou triedou, ďalej ZŠ vo Svite a ZŠ v Starej Ľubovni.

Vo štvrtok 14. apríla sa oboznámi s problematickou školskou športovou infraštruktúrou v obciach Vikartovce, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Hrušov a Bystrany. Po zhodnotení reálneho stavu  bude hľadať možnosti dostupného riešenia tejto situácie, aby bola zabezpečená plnohodnotná realizácia hodín telesnej výchovy a športu.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29276