Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Alexander Daško
E-mail:alexander.dasko@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925341
Fax: