Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ján Hero
E-mail:splnomocnenec_rk@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925429
Fax: