Stanovisko k návrhu SPP zvýšiť cenu plynu o 17 percent

28.06.2012

Nemeckí a francúzski akcionári  zneužívajú svoje postavenie v SPP na predkladanie návrhov na zvyšovanie cien plynu. Absolútne ich odmietame, lebo idú proti ľuďom. Ide už o posledný, veríme, že neúspešný pokus, keďže NR SR už schválila novelu obchodného zákonníka, podľa ktorej o takýchto návrhoch bude opäť rozhodovať valné zhromaždenie podniku, a teda nebude ich možné predkladať bez súhlasu štátu.
 
 
Erik Tomáš, riaditeľ Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR

8463