Stanovisko Úradu vlády SR k uzneseniu vlády SR o zahraničných cestách

18.03.2021

Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 17. marca 2021 predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní. Toto predĺženie musí odsúhlasiť Národná rada Slovenskej republiky do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. S predĺžením núdzového stavu vláda SR na včerajšom zasadnutí schválila aj zákaz vychádzania v určenom čase s viacerými výnimkami.
 
Doterajšia výnimka zo zákazu vychádzania na účely cesty do zahraničia sa od 20. marca 2021 nebude vzťahovať na cesty do zahraničia za účelom rekreácie, a to tak individuálnej alebo skupinovej. Tento zákaz má zatiaľ platiť do 28. apríla 2021. Vláda SR ho môže zrušiť aj skôr. O jeho prípadnom ďalšom trvaní po 28. apríli 2021 bude rozhodovať vláda SR na základe odporúčania Pandemickej komisie vlády SR.
 
Kontrolu zákazu vychádzania vykonáva Policajný zbor SR, podrobnosti o výkone kontroly sú teda v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Samotné obmedzenie rekreácií v zahraničí nie je dôvodom na zrušenie letov z územia Slovenskej republiky do zahraničia. Pokiaľ ide o už zakúpené letenky a zájazdy do zahraničia, vláda SR nevstupuje do obchodných vzťahov medzi občanmi a cestovnými kanceláriami, resp. leteckými spoločnosťami - zájazdy môžu byť odložené podľa zákona o zájazdoch, vysporiadanie ostatných vzťahov je na dohode ich účastníkov, pripadne na zmluvných podmienkach. Momentálne je predčasné pri meniacej sa epidemiologickej situácii predvídať, aké pravidlá budú platiť v letnom dovolenkovom období. Po zavedení tohto zákazu je ale predpoklad, že práve ten prispeje k zlepšeniu epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
28377