Stanovisko ÚV SR: O tejto dotácii rozhodol ešte Peter Pellegrini

22.03.2021

Zistenie Transparency International o dotácii pre obec Nižný Hrabovec je omyl. Ide o prostriedky, ktoré rozdelil ešte predchádzajúci premiér Peter Pellegrini. Tieto záväzky z predošlej vlády musí Úrad vlády SR uvoľniť, pretože mal na to predošlý premiér mandát. Súčasný premiér Igor Matovič nemôže už do rezerv udelených predošlým premiérom vstupovať, sú spracovávané a podpisované v gescii vedúceho Úradu vlády, ktorý je povinný ich podpísať.
Premiér Igor Matovič uvoľnil prostriedky zatiaľ len pre obce zasiahnuté povodňami.
28379