Štátna hymna

Štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matúšku "Nad Tatrou sa blýska" z roku 1844.
Text napísal pri protestnom odchode štúrovcov z Bratislavy.
 
Slovenská hymna - zápis v notovej osnove

 
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.


Zvukový súbor Slovenská hymna - Spievaná verzia (MP3)
Zvukový súbor Slovenská hymna - Inštrumentálna verzia (MP3) 8762