Štátna vlajka

Vlajka Slovenskej republikyOficiálne bola zavedená 1. januára 1993, ale pochádza z roku 1848.
Biely, modrý a červený vodorovný pruh nachádzame aj na ruskej alebo slovinskej zástave. Sú známe ako panslovanské farby.
Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkovom stožiari.
Štátna zástava je odvodená od štátnej vlajky. Je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom.

 

Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky
Zbierka zákonov č. 63/1993
63
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
§ 7
 
  1. Štátna vlajka Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna vlajka”) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak.
  2. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky.
  3. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky.
  4. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka.
  5. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.

 

Slovenská vlajka na stiahnutie
+formát SVG +formát AI +formát PDF +formát PS

8760