Štátne sviatky

Dni pracovného pokoja a pamätné dni

Štátne sviatky

1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august Výročie SNP
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
28. október* Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu

*Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu nie je dňom pracovného pokoja

Dni pracovného pokoja

6. január Zjavenie Pána (Traja králi)
  Veľký piatok
  Veľkonočný pondelok
1. máj Sviatok práce
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
15. september Sedembolestná Panna Mária
1. november Sviatok všetkých svätých
24. december Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

Pamätné dni

25. marec Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún Výročie Memoranda národa slovenského
21. jún Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska
24. jún Deň pamiatky obetí komunistického režimu
5. júl Deň zahraničných Slovákov
17. júl Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august Deň Matice slovenskej
10. august Deň obetí banských nešťastí
21. august Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
9. september Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie
12. október Deň samizdatu
27. október Deň černovskej tragédie
29. október Deň narodenia Ľ. Štúra
31. október Deň reformácie
30. december Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

Pamätné dni sú dňami pracovnými

8763