Švajčiari si pozrú duálne pracoviská v Slovnafte a.s. a navštívia SOŠ Chemickú už zajtra

13.04.2015

V utorok, 14.4.2015 o cca 10.15 hod. navštívi švajčiarska delegácia na čele s veľvyslancom A.Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce spoločnosť Slovnaft, a.s. a absolvuje prehliadku jeho duálnych pracovísk, následne program pokračuje aj za účastiministra školstva J.Draxlera na SOŠ Chemickej vo Vrakuni,  ktorá je zapojená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Projekt má za cieľ posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami a prispôsobiť učebné osnovy požiadavkám zamestnávateľov. Štátny inštitút odborného vzdelávania ako realizátor projektu sa zameral na tie odbory, ktoré podľa vykonaných analýz u zamestnávateľov trh práce  potrebuje. Do projektu s množstvom aktivít a podporenou sumou 3 656 108 eur sa zapojilo desať odborných škôl na Slovensku. Do utorkového monitoringu je zaradená aj  SOŠ Sklárska v Lednických Rovniach, ktorú hostia navštívia popoludní po 13.tej hodine.
 
                   Program delegácií na  utorok, 14.4.2015
 
10.15                    príchod švajčiarskej delegácie do spoločnosti Slovnaft, a.s.
10.15-10.45          prehliadka duálnych pracovísk spoločnosti Slovnaft, a.s. spojená s
                             diskusiou
10.45-11.00          presun na SOŠ Chemická
11.00                    príchod ministra školstva
11.00-11.40          diskusia:
                             1/ Ing. František PriesolMinisterstvo školstva, vedy a výskumu SR:
                             nový zákon o duálnom vzdelávaní a inšpirovanie sa systémom vo 
                             Švajčiarskej konfederácii   
                             2/ Silvia Loffayová, riaditeľka  SOŠ Chemická:  prínos projektu 
                             „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh prace“
                              3/ Viera Žatkovičová, Štátny inštitút odborného vzdelávania:  
                              najvýznamnejšie výsledky projektu a plán na nasledujúci rok
11.40-12.00           prehliadka školy
12.00                     odchod delegácií
 
 
Kontakt:Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, 0915 984 227, tatianakmecova@vlada.gov.sk
 
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
17431