Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Predseda vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Robert Fico - predseda vlády SR
premier@vlada.gov.sk

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925981

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Alexander Kováč - poverený zastupovaním riaditeľa odboru
alexander.kovac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925248

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925336

Podpredseda vlády SR
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Peter Kmec - podpredseda vlády SR
podpredseda@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 199

Kancelária podpredsedu vlády

Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Peter Baláž - generálny riaditeľ kancelárie
peter.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 223

Hovorkyňa podpredsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Loretta Pinke - hovorkyňa podpredsedu vlády SR
loretta.pinke@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 839

Štátna tajomníčka podpredsedníčky vlády SR

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Alena Sabelová - štátna tajomníčka
statny.tajomnik@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 218

Kancelária štátnej tajomníčky

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Martin Tokár - generálny riaditeľ
martin.tokar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925965

Odbor právnych a konzultačných služieb

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Viktor Klincko - riaditeľ odboru
viktor.klincko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925943

Odbor programov a služieb

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Ivan Jamnický - riaditeľ odboru
ivan.jamnicky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925860

Oddelenie elektronizácie procesov verejného obstarávania

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto


Oddelenie vývoja a podpory systémov

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto


Odbor verejného obstarávania

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Rudolf Link - riaditeľ odboru
rudolf.link@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925432

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Margita Füleova - vedúca oddelenia
margita.fuleova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925714

Personálne oddelenie

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Dagmar Majerníková - vedúca oddelenia
dagmar.majernikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925205

Sekcia strategických iniciatív EÚ

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Juraj Toporčák - poverený riadením sekcie
juraj.toporcak@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 613

Kancelária zboru poradcov
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Erik Kaliňák - riaditeľ kancelárie
erik.kalinak@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925106

Vedúci Úradu vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Juraj Gedra - vedúci Úradu vlády SR
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Scarlett Filipovičová - generálna riaditeľka
scarlett.filipovicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925262
Fax: 02/ 52492603

Oddelenie pre obnovu regiónov SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Veronika Murková - vedúca oddelenia
veronika.murkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925791

Oddelenie ochrany utajovaných skutočností a rezortný šifrový orgán

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.mician@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146

Odbor vládnej agendy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Lucia Greškovitsová, MBA - riaditeľka odboru
lucia.greskovitsova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130

Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Situačné centrum Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Iveta Kupková - riaditeľka
iveta.kupkova@vlada.gov.sk

Zástupkyňa vedúceho úradu vlády
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Tatiana Janečková - zástupkyňa vedúceho úradu vlády
tatiana.janeckova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925351

Generálna tajomníčka služobného úradu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Marcela Virágová, MBA - generálna tajomníčka služobného úradu
kvsu@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Lucia Dubravská - riaditeľka kancelárie
lucia.dubravska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925186

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Tatiana Palková - generálna riaditeľka sekcie
tatiana.palkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925721

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmail@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925642

Odbor verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
PhDr. Gabriel Forgáč - riaditeľ odboru
gabriel.forgac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925638

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka
eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Odbor účelových zariadení

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925201

Odbor verejného obstarávania
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Renáta Hajko Remeňová - riaditeľka odboru
renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Odbor vnútorného auditu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Sekcia informačných technológií
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Branislav Világi - generálny riaditeľ sekcie
branislav.vilagi@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925251

Odbor prevádzky a kybernetickej bezpečnosti

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marian Németh - riaditeľ odboru
marian.nemeth@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 251

Odbor projektového riadenia, vývoja a architektúry

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ján Krajči - riaditeľ odboru
jan.krajci@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 251

Sekcia kontroly
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Jozef Ulrich - poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925559

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539

Národný úrad pre OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Lucia Lacková - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie metodickej činnosti OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Sylvia Sklenárová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia

Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Ivana Anoškinová - vedúca oddelenia

Telefón: 02/ 20925598

Sekcia bezpečnosti štátu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Telefón: 02/ 20925

Odbor prevencie korupcie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marcel Vereš - riaditeľ odboru
marcel.veres@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925543

Odbor krízového manažmentu a kontroly bezpečnosti štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Pavel Turek - riaditeľ odboru
pavel.turek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925189

Odbor pre strategickú komunikáciu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Sekcia správy majetku, služieb a investícií
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Antalík - generálny riaditeľ sekcie
peter.antalik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925679

Odbor investícií

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Peter Ochodničan - riaditeľ odboru
peter.ochodnican@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925109

Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erben@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925246

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Adam Křeček - vedúci oddelenia
adam.krecek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925264

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Blažena Fuňáková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
blazena.funakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925273

Oddelenie správy budov a prevádzky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Rastislav Varchol - vedúci oddelenia
rastislav.varchol@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 144

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Michaela Kršková - generálna riaditeľka sekcie
michaela.krskova@vlada.gov.sk

Sekcia plánu obnovy
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Telefón: 02 /209 25 829

Odbor koordinácie a komunikácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Adrián Staňo - riaditeľ odboru
adrian.stano@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 850

Odbor metodicko - právny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Lenka Gabrhelová - riaditeľka odboru
lenka.gabrhelova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 890

Odbor zelená ekonomika

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Odbor efektívna verejná správa a digitalizácia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Patrik Kováč - riaditeľ odboru
patrik.kovac@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 834

Odbor vzdelávanie, inovácie a verejné financie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Peter Goliaš - riaditeľ odboru
peter.golias@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 905

Odbor zdravotníctva

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Sekcia ekonomiky
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Orolín - generálny riaditeľ sekcie
peter.orolin@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor financovania a rozpočtu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925185
Fax: 02/ 52494158

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

Sekcia vládnej legislatívy
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Zuzana Gálisová, PhD. - generálna riaditeľka sekcie
zuzana.galisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 460, 02/ 209 25 462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Malatinský, PhD. - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
michal.malatinsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 389

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
lubica.wirghova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 605

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ľubomír Stipovič - poverený riadením odboru
lubomir.stipovic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 643

Odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Lucia Held - riaditeľka odboru
lucia.held@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 406

Redakcia Slov-Lex

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Miloš Matúšek, PhD. - riaditeľ odboru
milos.matusek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 271

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ákos Horony - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Zoltán Kovács - vedúci sekretariátu
zoltan.kovacs@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Andrea Brunnerová - riaditeľka odboru
andrea.brunnerova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925261

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Alexander Daško - splnomocnenec vlády SR
alexander.dasko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925341

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Odbor implementácie projektov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Adriana Ďatková - riaditeľka odboru
adriana.datkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925344

Sekcia koncepcií, analýz a regionálnej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Odbor koncepcií a analýz

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Daniela Repková - riaditeľka odboru
daniela.repkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925712

Odbor regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Eduard Čonka - riaditeľ odboru
eduard.conka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925343

Oddelenie regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ingrid Lukáčová - vedúca oddelenia
ingrid.lukacova@vlada.gov.sk
Telefón: 055/ 6004255

Odbor technickej asistencie Plánu obnovy a odolnosti

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ladislav Baláž - poverený riadením odboru
ladislav.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: Telefón: 02/ 20925645

Odbor programovej jednotky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ján Slimák - riaditeľ odboru
jan.slimak@vlada.gov.sk
Telefón: Telefón: 02/ 20925649

Sekcia európskych programov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PaedDr. Ingrid Zubková - poverená riadením sekcie
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk; sep@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925346

Právny odbor
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Grobarčík - riaditeľ odboru
michal.grobarcik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925995

26079

Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019