Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Predseda vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Robert Fico - predseda vlády SR

Kancelária predsedu vlády

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
premier@vlada.gov.sk

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
tlacovyodbor@vlada.gov.sk

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
protokol@vlada.gov.sk

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
verejnost@vlada.gov.sk

Vedúci Úradu vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Juraj Gedra - vedúci úradu vlády
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Scarlett Filipovičová - generálna riaditeľka
scarlett.filipovicova@vlada.gov.sk
Fax: 02/ 20925262

Oddelenie pre obnovu regiónov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Veronika Murková - vedúca oddelenia
veronika.murkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925791

Zástupkyňa vedúceho úradu vlády
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Tatiana Janečková - zástupkyňa vedúceho úradu vlády
tatiana.janeckova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925351

Odbor vnútorného auditu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Sekcia bezpečnosti štátu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Andrea Pobocik - generálna riaditeľka sekcie
andrea.pobocik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925 615

Odbor krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Michal Porubský - riaditeľ odboru
michal.porubsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925788

Sekcia informačných technológií
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Branislav Világi - generálny riaditeľ sekcie
branislav.vilagi@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925257

Odbor prevádzky a kybernetickej bezpečnosti

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Marian Németh - riaditeľ odboru
marian.nemeth@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 257

Odbor projektového riadenia, vývoja a architektúry

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ján Krajči - riaditeľ odboru
jan.krajci@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 257

Sekcia ekonomiky
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Peter Orolín - generálny riaditeľ sekcie
peter.orolin@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692

Sekcia kontroly
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Jozef Ulrich - poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925559

Oddelenie petícií, sťažností a ostatných podaní

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Rudolf Mozolík - vedúci oddelenia
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539

Národný úrad pre OLAF

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Lucia Lacková - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie metodickej činnosti OLAF

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Sylvia Sklenárová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ivana Anoškinová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925598

Generálna tajomníčka služobného úradu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Marcela Virágová - generálna tajomníčka služobného úradu
kvsu@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Lucia Dubravská - riaditeľka kancelárie
lucia.dubravska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925186

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Tatiana Palková - generálna riaditeľka sekcie
tatiana.palkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925721

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Veronika Bede - riaditeľka odboru
veronika.bede@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925764

Odbor mzdovej agendy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Zuzana Gavulová - riaditeľka odboru
zuzana.gavulova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925237

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmail@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925642

Odbor verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Gabriel Forgáč - riaditeľ odboru
gabriel.forgac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925638

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Oddelenie metodiky a implementácie CISŠS

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Martina Mráziková - vedúca oddelenia
martina.mrazikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925619

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Eva Letovancová - riaditeľka odboru
eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Sekcia vládnej legislatívy
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Zuzana Gálisová - generálna riaditeľka sekcie
zuzana.galisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 460, 02/ 209 25 462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Michal Malatinský - riaditeľ odboru
michal.malatinsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 389

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ľubica Wirghová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
lubica.wirghova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 605

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ľubomír Stipovič - poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia
lubomir.stipovic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 643

Sekcia správy majetku a služieb
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Peter Antalík - generálny riaditeľ sekcie
peter.antalik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925679

Odbor správy budov a prevádzky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Rastislav Varchol - riaditeľ odboru
rastislav.varchol@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925144

Oddelenie správy budov a energetiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miroslava Korcová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
miroslava.korcova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925708

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Blažena Fuňáková - vedúca oddelenia
blazena.funakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925273

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Adam Křeček - vedúci oddelenia
adam.krecek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925387

Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erben@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925246

Právny odbor
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Michal Grobarčík - riaditeľ odboru
michal.grobarcik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925995

Odbor verejného obstarávania
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Renáta Hajko Remeňová - riaditeľka odboru
renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Odbor vládnej agendy
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Lucia Greškovitsová - riaditeľka odboru
lucia.greskovitsova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130

Splnomocnenec vlády SR pre sociálny dialóg
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Vladimír Faič -
vladimir.faic@vlada.gov.sk

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ákos Horony - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Zoltán Kovács - vedúci sekretariátu
zoltan.kovacs@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Zoltán Kovács - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
zoltan.kovacs@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925261

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Alexander Daško - splnomocnenec vlády SR
alexander.dasko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925341

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Alexandra Rigóová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky kancelárie
alexandra.rigoova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925159

Mediálny odbor

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Mária Mičková - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
maria.mickova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925608

Sekcia programovania, monitorovania a hodnotenia politík

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ľuboš Littera - generálny riaditeľ sekcie
lubos.littera@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925341

Odbor regionálnej politiky a krízového manažmentu

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Eduard Čonka - riaditeľ odboru
eduard.conka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925343

Sekcia implementácie projektov

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Marianna Hudáková - poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
marianna.hudakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209254421

Odbor NP Usporiadania právnych vzťahov k pozemkom

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Katarána Moľová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
katarina.molova@vlada.sk
Telefón: 02/ 20925929

Odbor NP Rozvojových tímov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Matúš Német - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
matus.nemet@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925651

Odbor technickej pomoci Plánu obnovy a odolnosti SR

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ladislav Baláž - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
ladislav.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925645

Sekcia európskych programov

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ingrid Zúbková - poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925346

Oddelenie finančnej kontroly na mieste

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Linda Košíková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
linda.kosikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925850

Odbor programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Adriana Ďatková - riaditeľka odboru
adriana.datkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925344

Oddelenie programovania a metodiky

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Matej Mikuška - vedúci oddelenia
matej.mikuska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925572

Odbor posudzovania projektov

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Alžbeta Takáčová - riaditeľka odboru
alzbeta.takacova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925295

Odbor implementácie neinvestičných projektov sprostredkovateľského orgánu

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Lýdia Ovečková - riaditeľka odboru
lydia.oveckova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925508

Oddelenie implementácie neinvestičných projektov I.

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Zuzana Jakubiková - vedúca oddelenia
zuzana.jakubikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925949

Odbor implementácie investičných projektov sprostredkovateľského orgánu

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Marek Vladár - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
marek.vladar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925885

Oddelenie implementácie investičných projektov I.

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Pavol Cipruš - vedúci oddelenia
pavol.ciprus@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925951

Oddelenie implementácie investičných projektov II.

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Jozef Roško - dočasne preložený na miesto vedúceho oddelenia
jozef.rosko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925990

Organizačný odbor

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Diana Vaská - riaditeľka odboru
diana.vaska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925986

Oddelenie právnej a technickej pomoci

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Marek Pajonk - poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia
marek.pajonk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925198

Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo
Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Peter Kmec - podpredseda vlády SR

Kancelária podpredsedu vlády

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Peter Baláž - generálny riaditeľ kancelárie
peter.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925199

Odbor komunikácie a aplikácie behaviorálnych princípov

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Oddelenia aplikácie behaviorálnych princípov

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Anna Makarová - vedúca oddelenia
anna.makarova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925220

Odbor protokolu

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Michaela Kroková - riaditeľka odboru
michaela.krokova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925199

Projektová kancelária

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Peter Križánek - vedúci kancelárie
peter.krizanek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209254272

Štátna tajomníčka podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Alena Sabelová - štátna tajomníčka
statny.tajomnik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925404

Kancelária štátneho tajomníka

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Tokár Martin - riaditeľ kancelárie
martin.tokar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925965

Výskumná a inovačná autorita

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Michaela Kršková - generálna riaditeľka sekcie
michaela.krskova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925414

Odbor priorít

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Andrea Uhrinová - riaditeľka odboru
andrea.uhrinova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925478

Odbor talentových politík

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Viktória Skřivánková - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
viktoria.skrivankova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925908

Odbor programov

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Daniel Straka - riaditeľ odboru
daniel.straka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925457

Oddelenie implementácie komponentu 9

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Zuzana Hrabovská - vedúca oddelenia
zuzana.hrabovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925907

Oddelenie metodiky

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ľubomíra Vadkerti - vedúca oddelenia
lubomira.vadkerti@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925395

Odbor výskumných a inovačných politík

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Michal Habrman - riaditeľ odboru
michal.habrman@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925413

Sekcia strategických iniciatív Európskej únie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Juraj Toporčák - poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
juraj.toporcak@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925613

Inštitút pre stratégie a analýzy

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Peter Goliaš - generálny riaditeľ sekcie
peter.golias@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925905

Sekcia plánu obnovy

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Lenka Gabrhelová - generálna riaditeľka sekcie
lenka.gabrhelova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925890

Odbor efektívna verejná správa a digitalizácia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Patrik Kováč - riaditeľ odboru
patrik.kovac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925834

Odbor koordinácie a komunikácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Oddelenie komunikácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Barbora Belovická - vedúca oddelenia
barbora.belovicka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925832

Odbor metodicko-právny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Petra Vokánová - riaditeľka odboru
petra.vokanova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925936

Oddelenie finančného riadenia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Matúš Kamenický - vedúci oddelenia
matus.kamenicky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925851

Oddelenie právne

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Miroslava Mifková - vedúca oddelenia
miroslava.mifkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925187

Oddelenie metodiky a prierezových činností

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Miruška Hrabčáková - vedúca oddelenia
miruska.hrabcakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925899

Odbor vzdelávania a inovácií

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Martin Jakubek - riaditeľ odboru
martin.jakubek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925468

Odbor zdravotníctvo

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Katarína Doboš Chovancová - riaditeľka odboru
katarina.dobos.chovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925934

Odbor zelená ekonomika

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Henrich Krejčí - riaditeľ odboru
henrich.krejci@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925179

Oddelenie európskej koordinácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Kristína Zimmerová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
kristina.zimmerová@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925831

Oddelenie podpory implementácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Katarína Kremser - vedúca oddelenia
katarina.kremser@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925386

30226

Dátum poslednej aktualizácie: 15.05.2024