Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR reaguje na nepravdivé skutkové tvrdenia TV Markíza

19.08.2011

Tlačový a informačný odbor (TIO) Úradu vlády SR reaguje na nepravdivé skutkové tvrdenia, ktoré odvysielala TV Markíza dňa 18.8:2011 v Televíznych novinách a Nočných Televíznych novinách. V tejto súvislosti TIO požiadal vedenie Redakcie spravodajstva a športu nasledovným listom o opravu a ospravedlnenie.


            Vážený pán šéfredaktor,
v Televíznych novinách a v Nočných správach Televízie Markíza z dňa 18. augusta 2011 ste uverejnili príspevky Martiny Dratvovej “Premiérkina rezerva sa zmodrieva” a “Rezerva je modrá, premiérka posiela peniaze najmä svojim”.

           Tieto tvrdenia nie sú pravdivé. Predsedníčka vlády SR poskytla z prostriedkov rezervy predsedníčky vlády SR dotácie a pomoc v 61 prípadoch, keď boli prijímateľmi peňazí mestá, obce alebo samosprávne kraje. Z toho podľa prepočtov Úradu vlády SR, ktoré urobil na základe príspevkov TV Markíza, v jedenástich prípadoch bol v čase poskytnutia dotácie starostom, primátorom, alebo županom predstaviteľ SDKÚ-DS. V niekoľkých ďalších prípadoch bol starostom, primátorom, alebo županom predstaviteľ koalície, v ktorej bola aj SDKÚ-DS. Ale Úrad vlády upozorňuje, že tieto koalície boli rôznorodé, vrátane strán, ktoré nie sú súčasťou terajšej vládnej koalície, preto je tvrdenie o “modrej rezerve” nepravdivé. Zároveň Úrad vlády SR upozorňuje, že projekty, financované z rezervy predsedníčky vlády SR, sa schvaľujú priebežne počas celého roka, a preto sú akékoľvek pomery počítané politickou príslušnosťou k ľubovoľnému dátumu skresľujúce. Navyše, politická príslušnosť nebola a nie je kritériom prideľovania dotácií.

           V príspevku “Premiérkina rezerva sa zmodrieva” zároveň odznelo nepravdivé skutkové tvrdenie: “Premiérka poskytla 3 000 eur aj na občerstvenie na tohtoročnom maratóne Bratislava-Devín, kde nechýbal predseda strany Mikuláš Dzurinda, ani známy funkcionár z kauzy daňovej budovy Ondrej Ščurka.” Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava sa uskutoční 1. septembra 2011, a preto sa ho nikto nemohol zúčastniť.

          Z zmysle paragrafu 21 Zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii Vás žiadame o uverejnenie opravy nepravdivých skutkových tvrdení a ospravedlnenia v tomto znení:

            “Dňa 18. augusta Televízia Markíza uverejnila v Televíznych novinách a Nočných správach príspevky “Premiérkina rezerva sa zmodrieva” a “Rezerva je modrá, premiérka posiela peniaze najmä svojim”. Tieto tvrdenia sú nepravdivé.  Predsedníčka vlády SR poskytla z prostriedkov rezervy predsedníčky vlády SR dotácie a pomoc v 61 prípadoch, keď boli prijímateľmi peňazí mestá, obce, alebo samosprávne kraje. Z toho podľa prepočtov Úradu vlády SR, ktoré urobil na základe príspevkov TV Markíza, v jedenástich prípadoch bol v čase poskytnutia dotácie starostom, primátorom, alebo županom predstaviteľ SDKÚ-DS.

           V príspevku “Premiérkina rezerva sa zmodrieva” zároveň odznelo nepravdivé skutkové tvrdenie: “Premiérka poskytla 3 000 eur aj na občerstvenie na tohtoročnom maratóne Bratislava-Devín, kde nechýbal predseda strany Mikuláš Dzurinda, ani známy funkcionár z kauzy daňovej budovy Ondrej Ščurka.” Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava sa uskutoční 1. septembra 2011, a preto sa na ňom nikto nemohol zúčastniť. Za uverejnenie nepravdivých tvrdení sa Televízia Markíza ospravedlňuje.”
Bratislava, 19.augusta 2011

3765