Upozornenie - bohoslužba v kaplnke UV SR sa v marci 2020 neuskutoční

18.03.2020

Z dôvodu platnosti opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 sa v kaplnke ÚV SR v stredu 18. marca 2020 neuskutočnia pôvodne plánované evanjelické Služby božie.
27383