Upozornenie!

09.03.2020

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky.
Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1 650 €. Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.
27382