ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212
Telefón: 02/2081 6040
E-mail: ugkksr@geodesy.gov.sk
Internetová stránka: http://www.geodesy.gov.sk/