Úrad vlády dnešným dňom predlžuje termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov

13.03.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a dianie v krajine v súvislosti s COVID-19 Úrad vlády SR dnešným dňom predlžuje termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020.
 
Pôvodný termín ukončenia predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci vyzvania bol do 16. marca 2020.

Aktuálne je termín predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).

V prípade ďalších otázok je možné sa informovať e-mailom na: vojnovehroby@vlada.gov.sk.
V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo : +421 907 733 895.
 

Ūrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27395