Úrad vlády ocenil seniorku s veľkým srdcom

17.10.2014

„ Keď už žijem, tak pre niekoho a niečo,“  hovorí čerstvá držiteľka  Pamätného listu Úradu vlády SR za prínos k zveľaďovaniu kultúrneho a spoločenského života seniorov v Devínskej Novej Vsi, dlhoročná vedúca Klubu dôchodcov v Devínskej Novej Vsi, Daniela Lipková. Na včerajšom podujatí Kytica pozdravov jej toto ocenenie odovzdala vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková, osobne pani Lipkovej zablahoželala aj  Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny.  Podujatie bolo jedno z mnohých, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty voči  starším a udeľovania ocenení Senior roka 2014 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave.
 
Daniela Lipková pôsobí v miestnom  klube dôchodcov desať rokov ako jeho vedúca. Výpočet jej aktivít je veľký – dlhoročne spolupracuje na projektoch Babička roka, Komunitná záhrada, Bezpečná jeseň života, zaslúžila sa o to, aby sa ľudia v pokročilejšom veku nebáli počítačov a mobilov, organizuje poznávacie zájazdy prednášky a besedy s lekármi, radí v oblasti sociálnej práce a informovanosti týkajúcej sa verejného života, pred časom dokonca viedla cvičenia pre dôchodkyne so zameraním na prevenciu osteoporózy. A to zďaleka nie je všetko:   „Píšem si aj sama scenáre k podujatiam, pripravujem si prednášky, ktoré sa snažím vypracovať tak, aby im rozumeli moji seniori,“ s úsmevom pokračuje pani Daniela.
 
Titul Senior roka 2014 od hlavného mesta získali aj ďalšie osobnosti, ktoré nehľadia na svoj vek a aktívne sa angažujú vo verejnom živote v prospech ostatných: Zita Bellová, Emil Polický, Elena Hanisková a manželia Anna a Štefan Kuzmiakovci.
 
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa krásnych aktívnych rokov života!
 
Úrad vlády  SR
Úrad vlády ocenil seniorku s veľkým srdcom

Späť na fotogalériu
 

16192