Úrad vlády poskytne svojim zamestnancom mimoriadny deň voľna po zaočkovaní

17.08.2021

Každý zamestnanec Úradu vlády SR bude mať nárok na mimoriadny deň pracovného voľna, ktorý môže využiť na regeneráciu po očkovaní. Cieľom je podporiť zamestnancov, ktorí si chcú chrániť svoje zdravie aj zdravie kolegov a zabezpečiť tak bezproblémový chod úradu, ktorý zabezpečuje rokovania vlády.

„Vnímam, že veľa ľudí s očkovaním váha aj preto, že po podaní vakcíny môžu nastať prejavy, ktoré ich na deň či dva vyradia z pracovného procesu. Deň plateného voľna na zotavenie sa po očkovaní je preto vhodným nástrojom, ako zamestnancov podporiť v rozhodnutí dať sa zaočkovať, “ uviedol vedúci ÚV SR Július Jakab.

Nárok na deň pracovného voľna s náhradou mzdy bude mať každý zamestnanec po podaní prvej aj druhej dávky vakcíny. V prípadne jednodávkovej vakcíny Janssen bude mať zamestnanec nárok na dva dni voľna. Voľno sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí už očkovanie absolvovali.

„Záleží mi na tom, aby bolo čo najviac ľudí zaočkovaných aj na úrade vlády, aby sme mohli v prípade ďalšej vlny pracovať a cítiť sa bezpečne. Očkovanie vírus nezastaví, významne však zníži počet smrteľných prípadov a ťažkého priebehu ochorenia, ktoré by si vyžiadalo hospitalizáciu v nemocnici a následne dlhú dobu liečenia,“ zdôraznil vedúci ÚV SR.

Július Jakab verí, že pozitívna motivácia zamestnancov v podobe dňa voľna na zotavenie sa po očkovaní by mohla byť dobrým príkladom aj pre ďalšie štátne inštitúcie či súkromných zamestnávateľov. Zaočkovaní zamestnanci sú odolnejší voči koronavírusu a v prípade ďalšej vlny tak budú schopní naďalej plynulo vykonávať svoju prácu.Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

28761