Úrad vlády SR dnes predĺžil termín podávania žiadostí o podporu z rezervy predsedu vlády SR do 11. júna 2021

26.05.2021

Týmto krokom chce umožniť požiadať o financie čo možno najväčšiemu počtu žiadateľov.

O dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a ich deťom na rok 2021 do dnešného dňa prejavilo záujem 26 žiadateľov v objeme viac ako.1 milión eur, pričom disponibilné prostriedky sú vo výške 3 milióny eur.

Väčšina  doterajších žiadateľov je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Podmienky pre poskytnutie dotácie sú zverejnené na internetovej stránke https://www.vlada.gov.sk//dotacie/.

V súčasnej dobe už prebieha formálna kontrola doposiaľ predložených žiadostí, čiže žiadosti, ktoré splnia podmienky poskytnutia, budú postúpené na vydanie rozhodnutia predsedu vlády SR. O poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR rozhoduje predseda vlády SR.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

28565