Úrad vlády SR posiela takmer milión eur určených na podporu športu na účty žiadateľov

20.08.2019

Po ukončení zasadnutí komisií v dotačnom programe Podpora rozvoja športu na rok 2019  a zaslaní informácie budúcim prijímateľom o odporučení ich projektov začal Úrad vlády SR  s procesom, ktorý vyústil do zazmluvňovania prijímateľov dotácií.  K dnešnému dňu Úrad vlády SR zazmluvnil 67 projektov v hodnote 972 800 eur a väčšina zazmluvnených prijímateľov má už dotácie na svojich účtoch. To znamená, že po uskutočnení verejných obstarávaní sa môžu pustiť do realizácie svojich projektov.

Úrad vlády SR by rád všetkých žiadateľov upozornil, že sú povinní postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  Pre všetkých prijímateľov dotácií v jednotlivých podprogramoch  Úrad vlády SR pripravil a zverejnil na linku: https://www.sport.vlada.gov.sk/verejne-obstaravanie-prs-2019/ pomôcku pre vykonanie verejného obstarávania, ktoré bude úrad kontrolovať pri vyúčtovaní každej dotácie.

V rámci dotačného programu, ktorý má podporiť športovanie mládeže a detí v Slovenskej republike prostredníctvom výstavby multifunkčných a detských ihrísk, údržby ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry, ale aj nákupu športovej výbavy, bolo podporených viac ako tisíc projektov v celkovej alokácii desať  miliónov stotisíc eur:https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/statistiky_verejne.php

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
26877