Úrad vlády SR robí všetky potrebné úkony na záchranu NKP Kaštieľ Rusovce

01.06.2021

Úrad vlády SR zodpovedne vyhlasuje, že ako správcovi rusovského kaštieľa mu nie je jeho osud ľahostajný. Naopak, vykonáva všetky potrebné úkony, ktoré vedú k jeho záchrane v zmysle prijatých uznesení vlády SR, a jeho záujmom je zrekonštruovať tento historicky výnimočný areál čo najskôrKaždoročne vynakladá úrad vlády desaťtisíce eur na údržbu pamiatky tak, aby zamedzil jej ďalšiemu chátraniu a znehodnocovaniu.

V prípade rekonštrukcie NKP Kaštieľ Rusovce a priľahlého areálu bol pred časom zahájený proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. Tento proces je však aktuálne pozastavený, jeden z účastníkov totiž podal námietky.  

Proces verejného obstarávania bude obnovený od momentu doručenia stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad vlády verí, že tento proces bude ukončený čo najskôr.

Úrad tiež zriaďuje špeciálnu skupinu pozorovateľov, do ktorej pozval aj zástupcov Transparency International či nadácie Zastavme korupciu a ďalších, aby ako nezávislí pozorovatelia mohli posudzovať priebeh verejného obstarávania.

Samotná rekonštrukcia pamiatky má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom Úrad vlády SR už rokuje aj o možnosti využitia financií z Plánu obnovy a odolnosti SR.  

Úrad vlády SR tiež informuje, že pred časom bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na výber poskytovateľa služieb - stavebnotechnický dozor, pričom zmluva s úspešným uchádzačom už je  podpísaná a zverejnená v CRZ.

Čo sa týka revitalizácie parku - ošetrenie drevín bolo spustené na jeseň 2019 a ukončené približne o rok neskôr. Išlo o arboristické práce, ktorým predchádzala kompletná inventarizácia zelene. Uskutočnil sa výrub chorých a napadnutých drevín, aby sa zvýšila bezpečnosť parku, a boli ošetrené ostatné dreviny, aby sa zlepšil ich zdravotný stav a perspektíva. Ďalšia obnova areálu bude pokračovať počas realizácie rekonštrukcie NKP Rusovce, počas ktorej bude, napríklad, vysadených 114 stromov, niekoľko stoviek okrasných kríkov, trvaliek a cibuľovín.

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk
28584