Úrad vlády SR sa stal lídrom v boji proti korupcii

07.07.2020

V utorok 7. júla 2020 získal Úrad vlády SR medzinárodný certifikát protikorupčných činností, a tým sa stal lídrom v štátnej správe vo vytvorení podmienok pre boj proti korupcii.

Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na získaní certifikátu - vďaka nim sa úrad vlády stal prvou organizáciou ústrednej štátnej správy nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii, ktorá týmto certifikátom disponuje. Protikorupčný systém zavedený na Úrade vlády SR spĺňa prísne kritériá medzinárodných štandardov.  Podľa slov generálneho riaditeľa sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu na Úrade vlády SR Petra Kovaříka na začiatku získania certifikátu bol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý prišiel s projektom financovaným z európskych fondov a dal prvotný impulz na implementovanie medzinárodnej protikorupčnej normy. S odbornou podporou pri implementácii prispela Univerzita Mateja Bela. Certifikačný audit realizoval akreditovaný certifikačný orgán 3EC International a. s. s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý bol vybraný na základe transparentného výberového konania.

Norma určuje kritériá pre dosiahnutie vyššej efektívnosti a účinnosti predchádzania korupcii a nekalej činnosti vo verejnom, ale aj v súkromnom sektore. Boli prijaté nielen systémové nastavenia týkajúce sa posudzovania rizík ohrozujúcich integritu zamestnancov, ochrany oznamovateľov korupcie,  politiky darov a ich darovania, konfliktu záujmov, ale boli stanovené aj nároky na obchodných partnerov vo vzťahu k posilneniu prevencie korupcie. Unikátne softvérové riešenie riadenia korupčných rizík umožňuje úrad vlády využívať aj ďalším organizáciám v celom verejnom sektore.

27727