Úrad vlády SR si pripomína Svetový deň slobody tlače

03.05.2021

Úrad vlády SR pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače pripomína, že slobodné nezávislé média a bezpečnosť novinárov musia byť pre nás stále prioritou. Slovensko zažilo bezprecedentný útok na prácu novinára, ktorý za svoju prácu, spolu so snúbenicou, zaplatili tou najvyššou cenou - životom. Táto udalosť bola nielen veľkou ranou a tragédiou našej novodobej histórie, ale zároveň odkryla otázku bezpečnosti novinárskeho povolania.
 
Sme presvedčení, že prístup k slobodným a kvalitným informáciám nám v plnej miere zabezpečujú práve slobodné a nezávislé médiá. Novinári potrebujú prostredie, v ktorom budú môcť bezpečne vykonávať svoju prácu a napĺňať svoje jedinečné poslanie vo vzťahu k spoločnosti. Zároveň, úlohou štátu je vytvárať podmienky a predpoklady na ich fungovanie bez akéhokoľvek ohrozenia.
 
Sloboda tlače garantuje bezpečnosť pre nás všetkých. Aj súčasná pandémia nám ukázala, že spoľahlivé a pravdivé informácie sú pre nás dôležitejšie viac ako kedykoľvek pred tým. Zvádzať úspešný boj proti dezinformáciám, hoaxom či konšpiráciám dokážeme len za pomoci slobodných a nezávislých médií.
 
S pozdravom
Tlačový a informačný odbor ÚV SR
 
28494