Úrad vlády SR vyhlasuje prípravné trhové konzultácie s uchádzačmi o rekonštrukciu tzv. novej budovy a Hotela Bôrik

10.10.2023

Úrad vlády SR v súvislosti s modernizáciou tzv. novej budovy a Hotela Bôrik vyhlasuje prípravné  trhové konzultácie s potenciálnymi uchádzačmi. Prípravné konzultácie sú vhodným nástrojom, ako získať kvalitné podklady pre súťaž na zhotoviteľa, ktorá bude vyhlásená v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a ďalšími odbornými organizáciami.

Prístavba Úradu vlády SR bola postavená v roku 1979 a momentálne nespĺňa parametre na efektívnu energetickú prevádzku, preto si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu interiéru aj exteriéru. Cieľom rekonštrukcie je odstránenie morálneho opotrebenia, zlepšenie vybavenosti a zvýšenie funkčných úžitkových vlastností budovy. Od zhotoviteľa sa očakáva, že pri rekonštrukcii budovy využije progresívne materiály a technológie. Súčasťou predmetu zákazky bude aj reštaurovanie umeleckých diel, ktoré sa v interiéri budovy nachádzajú.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú aj rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik. Hotel Bôrik bol postavený v roku 1974 a je zapísaný v Registri modernej architektúry 20. storočia na Slovensku. V roku 1999 na ňom bola rekonštruovaná strešná krytina a v rokoch 1998 – 2003 bol zrekonštruovaný aj interiér. Odvtedy sa na objekte vykonávajú len nevyhnutné opravy a údržba.

Potenciálni uchádzači sa do prípravných trhových konzultácií môžu prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený tu: https://www.vlada.gov.sk//pripravne-trhove-konzultacie/. Na uvedenom odkaze budú tiež k dispozícii ďalšie detailné informácie.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR


  

29983